Witaj!     Dziś jest: Sobota, 24.03.2018 r.   
OpenOffice Software

 
  Multimedialny kurs
Multimedialny Kurs Obsługi
Multimedialny Kurs obsługi OpenOfficePLnazwa:Multimedialny Kurs obsługi OpenOfficePL
wersja:
pobierz:prezentację
kup:w sklepie on-line

Multimedialny Kurs Obsługi pakietu biurowego OpenOfficePL, to zbiór lekcji w formie filmów, które w przystępny sposób pokazują działanie i możliwości określonych funkcji programów wchodzących w skład OpenOfficePL. Każda lekcja kursu uzupełniona jest komentarzem lektora.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników pakietu biurowego OpenOffice. Osobom początkującym umożliwi zapoznanie się, krok po kroku, z obsługą programu. Dla użytkowników zaawansowanym Kurs może stanowić doskonałą alternatywę dla pomocy podręcznej.

Multimedialny Kurs Obsługi: zobacz prezentację / pobierz prezentację

Kurs dostępny jest również w wersji z pakietem biurowym OpenOfficePL 2006

Spis lekcji wchodzących w skład Multimedialnego Kursu Obsługi pakietu biurowego OpenOfficePL:

Writer - spis lekcji

LPNAZWA
.01Podstawy edycji tekstu
.02Dostosowanie wyglądu okna programu
.03Sposoby poruszania się po dokumencie
.04Sposoby zaznaczania fragmentów tekstu [zobacz]
.05Wprowadzanie znaków specjalnych do tekstu
.06Indeks górny i dolny
.07Formatowanie znaków
.08Formatowanie akapitu
.09Cofanie i ponawianie operacji
.10Operacje na tekście - kopiowanie, wklejanie, przesuwanie
.11Tabulatory, pionowe formatowanie tekstu
.12Numerowanie i wypunktowanie akapitów
.13Wstawianie grafiki do dokumentu
.14Akapity - wcięcia i odstępy
.15Tworzenie i formatowanie tabel
.16Twarda spacja i miękki enter
.17Sprawdzanie pisowni
.18Marginesy strony
.19Nagłówki, stopki, numeracja stron
.20Wstawianie spisu treści

<>

Calc - spis lekcji

LPNAZWA
.01Adresowanie komórek
.02Wprowadzanie i edycja danych w komórkach
.03Zaznaczanie komórek, wierszy i kolumn
.04Wypełnianie komórek serią danych
.05Usuwanie danych z komórek
.06Wstawianie wierszy, kolumn i komórek
.07Arkusze - wstawianie, usuwanie i przesuwanie
.08Formatowanie komórek
.09Proste obliczenia
.10Szukaj Wyniku
.11Rodzaje adresowania – względne, bezwzględne i mieszane
.12Funkcje
.13Podział okna arkusza
.14Blokowanie części arkusza
.15Autofiltr[zobacz]
.16Sumy częściowe

<> 

Math - spis lekcji

LPNAZWA
.01Wstawianie wzoru matematycznego w tekście dokumentu OpenOffice Writer
.02Tworzenie i zapisywanie wzorów przy użyciu modułu OpenOffice Math

<> 

Draw - spis lekcji

LPNAZWA
.01Rodzaje obiektów graficznych
.02Dodawanie obiektów do grafiki
.03Zmiana rozmiaru i kształtu obiektu [zobacz]
.04Obracanie obiektu
.05Odbicie lustrzane obiektu
.06Przekształcenie płaskiej figury na obiekt 3D
.07Zmiana przeźroczystości obiektu
.08Przenikanie jednego obiektu w drugi (Morfing)
.09Wprowadzanie tekstu do grafiki, powiązanie tekstu z obiektami
.10Ozdobne napisy - Fontwork
.11Duplikowanie obiektów
.12Kolejność ułożenia obiektów (przesuwanie na wierzch lub pod spód)
.13Grupowanie i rozgrupowanie obiektów
.14Rozmieszczenie obiektów w warstwach
.15Wyrównywanie obiektów
.16Eksport przygotowanej grafiki do innego formatu
.17Obiekty dostosowane do tworzenia objaśnień
.18Obiekty dostosowane do tworzenia schematów blokowych
<>
Base - spis lekcji

LPNAZWA
.01Wprowadzenie do programu OpenOfficePL Base
.02Przygotowanie tabeli przy użyciu kreatora
.03Modyfikacje struktury tabeli [zobacz]
.04Wprowadzanie i edycja danych
.05Tworzenie kwerendy przy pomocy kreatora
.06Ręczne tworzenie kwerendy
.07Ręczne definiowanie tabeli "Pracownicy"
.08Ręczne definiowanie tabeli "WarunkiZatrudnienia"
.09Formatowanie tabeli wyświetlającej dane
.10Sortowanie, wyszukiwanie, i filtrowanie danych
.11Tworzenie formularza do wprowadzania i edycji danych
.12Ręczna edycja formularza
.13Właściwości pola formularza
.14Grupowanie i rozgrupowanie pól formularza
.15Przygotowanie raportu przy użyciu kreatora
.16Modyfikacje wyglądu raportu

<>

Impress - spis lekcji

LPNAZWA
.01Tworzenie nowej prezentacji
.02Wybór i dostosowanie układu slajdu
.03Użycie wzorców stron
.04Efekty animacji[zobacz]
.05Przejście slajdu
.06Wstawianie obiektów
Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z prezentacji:
  • Procesor klasy Intel Pentium lub AMD - minimum 300 MHz,
  • 32Mb pamięci RAM
  • Rozdzielczość ekranu - minimum 800 x 600
  • Macromedia Flash Player 6.0
  • Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer wersja 5.5, Mozilla Firefox 1.5 lub kompatybilna
Multimedialny Kurs Obsługi OpenOfficePL działa na platformie systemowej Windows i Linux.

 

© 2001-2018 OpenOffice Software