Witaj!     Dziś jest: Czwartek, 20.09.2018 r.   
OpenOffice Software

 
  Zmiany Qcad 2009
Zmiany Qcad 2009
 • Możliwość drukowania i eksportu do formatu PDF z obsługą dowolnych rozmiarów papieru.
 • Naprawiony błąd: Zawieszanie się aplikacji podczas startu, gdy ustawienia siatki są nieprawidłowe.
 • Naprawiony błąd: Poprawiona rozdzielczość linii podczas drukowania i eksportu do formatu PDF.
 • Naprawiony błąd: Usunięta usterkę programu pojawiającą się po wybraniu i niezakończeniu użycia kilku narzędzi.
 • Naprawiony błąd: Usunięte nieprawidłowości podczas eksportu kół i okręgów do formatu SVG.
 • Wsparcie dla 24bit-owej głębi kolorów.
 • Ulepszony wybór kolorów w menu aplikacji.
 • Po wybraniu opcji Zapisz jako, nowy plik domyślnie zapisywany jest w tym samym folderze co bieżący plik.
 • Zoom do wybranego elementu.
 • Możliwość wklejania obiektów do bieżącej lub oryginalnej warstwy.
 • Możliwość używania strzałek architektonicznych zamiast standardowych strzałek.
 • Dodana nowa funkcja rozbij w menu Modyfikuj.
 • Dodane symbole dla jednostek Ohm i Mikro do standardowych czcionek.
 • Ulepszony eksport wypełnionych obszarów oraz linii łamanych do formatu SVG.
 • Możliwość dodawania warstwy do wybranego elementu przez podwójne kliknięcie na warstwie wybranej z listy.
 • Naprawiony błąd: Podgląd obiektu podczas dodawania tekstu i rysowania krzywych składanych.
 • Naprawiony błąd: Możliwość zmiany stopnia krzywej składanej ograniczona do 2 lub 3.
 • Naprawiony błąd: Ten sam skrót klawiaturowy odpowiedzialny za funkcje: krzywe składane i przyciąganie do współrzędnych biegunowych – przypisano nowy skrót.
 • Naprawiony błąd: Rozwiązany problem dodawania linii równoodległych do łamanych z elementami łukowymi i ostrymi wierzchołkami.
 • Naprawiony błąd: Poruszanie się po menu aplikacji za pomocą skrótów klawiaturowych.
 • Eksport projektów do formatu SVG (jakość prezentacji np. do wykorzystania z programem Firefox, XSL-Fo, Forp, ...).
 • Linijki w górnej i w lewej części okna (opcjonalne).
 • Ulepszone tworzenie elips.
 • Przyciąganie do punktów odniesienia.
 • Rzut izometryczny (z przodu, z boku, od góry).
 • Możliwość usuwania segmentów przy wykorzystaniu narzędzia Modyfikuj > Podziel 2.
 • Tryb szkicu nie jest zapamiętywany pomiędzy kolejnymi sesjami QCad.
 • Skrypty do tworzenia etykiet i wstawiania gotowych elementów z biblioteki części.
 • Możliwość tworzenia równoodległych linii łamanych o zaokrąglonych lub ostrych wierzchołkach.
 • Pokazywanie lub ukrywanie zer końcowych.
 • Rzędne wymiarów X/Y
 • Uproszczony mechanizm kopiuj-wklej.
 • Uproszczone zachowanie zaznaczonego obiektu.
 • Podświetlenie elementów po najechaniu na nie myszą.
 • Wskaźniki punktu przyciągania.
 • Dodane skale dla jednostek imperialnych w podglądzie.
 • Auto podpowiedź nazwy pliku przy wyborze opcji Zapisz jako.
 • Naprawiony błąd: Problem z odczytem brył zapisanych w formacie DXF.
 • Naprawiony błąd: Problem z przycinaniem do obiektów ograniczających wewnątrz bloku.
 • Naprawiony błąd: Błędne atrybuty przy zamianie elips ma linie łamane.
 • Naprawiony błąd: Problem podczas mierzenia kątów- komunikat "linie są równoległe" zamiast miary kąta.
 • Naprawiony błąd: Zawieszanie się aplikacji przy wyborze obszaru zakreskowanego jako ograniczenia podczas używania funkcji Przytnij.
 • Naprawiony błąd: Problem z sortowaniem nazw warstw w menu Modyfikuj – Atrybuty.
 • Nowa funkcja widżeta edytora właściwości obiektów pozwalająca na szybkie przenoszenie grup obiektów do innej warstwy.
 • Naprawiony błąd: Problem z edycją atrybutów i wymiarów za pomocą funkcji Modyfikuj.
 • Naprawiony błąd: Utrata atrybutów linii łamanych podczas modyfikacji ich właściwości.
 • Naprawiony błąd: Widoczne obiekty przy przenoszeniu ich kopii

 

© 2001-2018 OpenOffice Software