01 : O programie certyfikacji
02 : Rodzaje certyfikatów
03 : Jak uzyskać certyfikat
04 : Prezentacje multimedialne
05 : Bezpłatny e-letter
06 : Korzyści
07 : Zgłoś swój udział
08 : Cennik

Program certyfikacji użytkowników pakietów biurowych

Firma OpenOffice Software wprowadza system certyfikatów potwierdzających umiejętność obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego w stopniu, jaki naszym zdaniem jest niezbędny do efektywnej pracy na stanowisku biurowym i nie tylko.

Dobra znajomość funkcji pakietu biurowego przez pracowników jest konieczna przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy to oczywiście pieniądze. Kompetentny pracownik wykona swoją pracę szybciej i lepiej, co oznacza redukcję kosztów. Drugi powód jest mniej oczywisty, ale również bardzo istotny. Sposób przygotowania dokumentów wysyłanych na zewnątrz firmy świadczy o profesjonalizmie jej pracowników. Źle sformatowana umowa czy oferta nie jest dobrą wizytówką firmy.

Egzaminy będą realizowane w formie elektronicznej, co znacznie oszczędzi czas i koszty. Egzamin polega na wykonaniu serii zadań praktycznych. Do zaliczenia egzaminu wymagamy wykonania wszystkich zadań. Certyfikat potwierdza posiadanie określonych w certyfikacie umiejętności.

Zadania egzaminacyjne przygotowane są w formacie MS Office pliki o rozszerzeniach doc i xls oraz w formacie ODF (Open Document Format) używanym w pakiecie OpenOffice. Pliki tekstowe mają rozszerzenie odt, natomiast pliki arkusza kalkulacyjnego ods.

Sposób działania większości funkcji jest podobny w różnych programach. Znając np. sposób działania edytora tekstu Writer będącego elementem pakietu OpenOffice, bez problemu posłużymy się programem Word z pakietu MS Office. Uważamy, że najważniejsze jest poznanie możliwości, jakie dają nam programy zawarte w pakietach biurowych. Odnalezienie potrzebnych funkcji w programach różnych producentów nie nastręczy zbyt wiele trudności.

2007-2012 © OpenOffice Software. Koordynator projektu