Witaj!     Dziś jest: Poniedziałek, 22.10.2018 r.   
OpenOffice Software

 
  Szablony Home
Budowlane
 • Zgłoszenie budowy obiektów niewymagających pozwolenia na budowę
 • Zgłoszenie zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania budynku
 • Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych
Korespondencja
 • Fax prywatny 1
 • Fax prywatny 1a
Różne
 • Zgłoszenie reklamacyjne
 • Pocztowa książka nadawcza
 • Kalendarz pylenia
 • Wionsek do ZUS o sprawdzenie przekazania składki do OFE
Szkolenia
 • Karta zajęć OSK
Szkolne
 • Pomocnik ucznia 1
 • Pomocnik ucznia 2
 • Lista ocen
 • Zestawienie ocen na wywiadówkę
 • Naklejki na zeszyty ALIEN
 • Naklejki na zeszyty eleganckie
 • Naklejki na zeszyty klasyczne
 • Naklejki na zeszyty nowoczesne
 • Prośba o zwolnienie z lekcji
 • Prośba o zwolnienie z zajęć WF
 • Usprawiedliwienie nieobecności
Umowy
 • Umowa darowizny rzeczy materialnej
 • Umowa darowizny wartości pieniężnej
 • Umowa najmu lokalu mieszkalnego
 • Umowa pożyczki
 • Umowa kupna
   sprzedaży samochodu
  1. Umowa zlecenie 1
  2. Umowa najmu lokalu
Upoważnienia
 • Upoważnienie do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy
 • Upoważnienie - polecenie zapłaty
 • Odwołanie upoważnienia
Wnioski
 • Wniosek o zwrot składek za absolwenta (dzial gosp)
 • Wniosek o zwrot składek za absolwenta (zatrudnienie)
 • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Wniosek o pozwolenie na budowę
 • Wniosek o dokonanie wpisu w ewidencji działalnosci gosp
Życiorysy
 • Życiorys 1a
 • Życiorys 1b
 • Życiorys 1c
 • Życiorys 2a
 • Życiorys 2b
 • Życiorys 2c
 • Życiorys 3a
 • Życiorys 3b
 • Życiorys 4a
 • Życiorys 4b
 • Życiorys 4c
 • Życiorys 5a
 • Życiorys 5b
 • Życiorys 5c
Dyplomy
 • Zawody - elegancki
 • Zawody - klasyczny
Hobby
 • Dziennik treningów biegacza długodystansowego
 • Plan treningów siłowych
 • Dziennik odchudzania
Okładki CD
 • CD Audio elegancka(grube pudełko)
 • CD Audio nowoczesna (grube pudełko)
 • CD Audio wesoła (grube pudełko)
Kalkulatory
 • Kalkulator oszczędności
 • Kalkulator biorytmów
 • Kalkulator kredytowy
 • Kalkulator masy ciała
 • Kalkulator dla zmotoryzowanych
 • Tabela odległości drogowych
Naklejki na nośniki (14 szablonów)
Naklejki okrągłe (7 szablonów)
Naklejki owalne (2 szablony)
Naklejki prostokątne (12 szablonów)
Naklejki zaokrąglone rogi (22 szablony)

 

© 2001-2018 OpenOffice Software