Witaj!     Dziś jest: Czwartek, 20.09.2018 r.   
OpenOffice Software

 
  Szczegółowa lista zmian OpenOfficePL 2011

Główne zmiany w OpenOfficePL 2011

Nowe właściwości użytkownika w dokumentach

Oprócz standardowych właściwości dokumentu, OpenOffice 2011 pozwala użytkownikowi na wprowadzanie szeregu własnych ustawień.

Standardowe czcionki w dokumentach PDF

W poprzednich wersjach OpenOfficePL, standardowe czcionki (Times, Helvetica, Courier, Symbol and ZpfDingbats) mogły być wykorzystywane tylko w dokumentach typu PDF/A. Wraz z wersja OOPL 2011 użytkownicy mają możliwość osadzenia tych czcionek w dowolnym dokumencie PDF co znacznie poprawia jakość wyświetlanego tekstu.

Nowe czcionki

Dzięki firmie Oracle pakiet OOPL 2011 został wzbogacony o nowe czcionki z rodziny Liberation, pod względem rozmiarów kompatybilne z czcionką Arial Narrow.

Ulepszona ochrona plików w aplikacjach Writer i Calc

OpenOfficePL Writer i Calc teraz posiadają 2 poziomy zabezpieczeń w dokumentach. Oprócz standardowego hasła dostępu do pliku, użytkownik może zabezpieczyć plik przed zmianami treści. Funkcja ta jest kompatybilna z zabezpieczaniami w pakiecie MS Office.Automatyczne wyświetlane liczb dziesiętnych w Calcu

Używając standardowego formatowania liczb w Calcu (Standard), system automatycznie wyświetla dowolną liczbę cyfr po przecinku. W poprzedniej wersji użytkownik mógł wyświetlić maksymalnie 2 cyfry.

Milion wierszy w arkuszu kalkulacyjnym

Nowa wersja teraz wspiera 1,048,576 (ponad 1 milion) wierszy.

Nowe opcje przy imporcie danych z plików CSV do arkusza CALC

Użytkownik ma do dyspozycji nowe opcje przy imporcie plików CSV. Funkcjonalność ta pozwala wybrać czy dane zawarte w cudzysłowie będą zaimportowane jako tekst lub jako dane numeryczne (np. data).

Grafika na wykresach

Moduł wykresów został wzbogacony o możliwość dodawania prostej grafiki. Pasek menu odpowiedzialnego za rysowanie pozwoli użytkownikowi na umieszczenie kształtów, linii, figur geometrycznych oraz wielu symboli wewnątrz wykresu. Wszystkie wstawione elementy mogą być edytowanie poprzez wywołanie odpowiedniego okna z menu kontekstowego.

Hierarchia etykiet osi w wykresach

W przypadku, gdy nazwy etykiet pochodzą z zakresu komórek mieszczącego się w kliku wierszach i kolumnach program automatycznie to rozpozna i nada odpowiednie etykiety osi.

Tabele w aplikacjach Writer i Impress

Użytkownik ma do dyspozycji nową ikonę służąca do dodawania nowej kolumny tekstowej do tabeli będącej źródłem danych do wykresu. Kolumny te można wykorzystać przy dodawaniu hierarchicznych etykiet osi X.

Poprawione zarządzanie slajdami w Impress

Zarządzanie slajdami w prezentacji jest teraz o wiele wygodniejsze. O zawartości slajdu można decydować klikając w ikonę znajdującą się bezpośrednio na slajdzie. Do wybory jest tabela, wykres, grafika lub multimedia.
Dzięki temu łatwiej jest zarządzać treścią i układem slajdu, a nowe przyciski służące do dodawania slajdów i zarządzaniem ich układów znaczenie przyspieszają pracę.

Wyszukiwarka

Okno wyszukiwania dostępne z poziomu paska menu pozwalające na szybsze i sprawniejsze wyszukiwanie informacji.

Nowy panel drukowania

Okno dialogowe odpowiedzialne za drukowanie pliku zostało gruntownie przemodelowane. Dzięki temu w jednym miejscu będzie można dokonać wszelkich zmian w ustawieniach wydruku, a zintegrowany podgląd strony pozwoli zobaczyć zmiany na wydruku.

Wielkie/małe litery

W prowadzono nowe możliwości przy zmianie liter na małe/ duże. Teraz, możliwa jest zmiana liter w całym tekście na małe/duże, pozostawiając tylko pierwszą literę zdania wielką, każde słowo zaczynające się od wielkiej litery lub odwracając obecne ustawienia.

Nowy Thesaurus

Okno dialogowe Thesaurusa zostało zmienione dla usprawnienia pracy oraz dodano nową pozycję w menu kontekstowym (Synonimy) pozwalającą na błyskawiczne dodanie synonimu do aktualnie wybranego wyrazu.

Przywracanie domyślnego języka w Writerze

Użytkownik ma możliwość szybkiego przestawienia języka tekstu z powrotem do ustawień domyślnych używając odpowiedniej opcji w menu kontekstowym lub w menu Narzędzia> Ustawienia językowe.

Zmiana domyślnych ustawień wykresów

Zmieniono kilka domyślnych ustawień dla wykresów – m.in. rozmiar czcionek, brak obramowań , poprawiony wygląd 3D.

Kolorowe zakładki arkuszy

Każda zakładka arkusza może teraz mieć przypisany swój kolor.

Filtrowanie zaznaczonego fragmentu arkusza

Usprawniony mechanizm filtrowania. Zaznaczenie jednego wiersza powoduje filtrowanie wszystkich danych znajdujących się poniżej wskazanego wiersza, a obszar filtrowania automatycznie obejmuje tylko kolumny zawierające dane.

Sortowanie danych w Pilocie Danych

Narzędzie Pilot Danych, służące to tworzenia tabel przestawnych posiada teraz funkcję sortowania i filtrowania wyświetlanych informacji.

Własne nazwy pól w tabelach przestawnych (Pilot Danych)

Pola w tabelach przestawnych, elementy i sumy mogą posiadać indywidualne nazwy. Aby to zrobić należy wpisać je w odpowiednie pola w tabeli przestawnej.

 

© 2001-2018 OpenOffice Software