30 listopada 2017

Nie przepłacasz

Cena pakietu OpenOfficePL jest bardzo konkurencyjna, przy zapewnieniu pełnej funkcjonalności i zgodności ze standardami rynkowymi.

Otrzymując pełnię funkcjonalności dostępnych w innych pakietach dostępnych na rynku, cena OpenOfficePL jest kilkukrotnie niższa.