30 listopada 2017

Zasady Licencjonowania

Tutaj opisać ogólne zasady oraz wymienić poszczególne opcje licencji.